Palveluntarpeen muutoslomake

1.1.2015

Lomakkeet ovat uusiutuneet. Nyt uutena käytetään vain yhtä palveluntarpeen muutokset -lomaketta, jos tehdään maksusopimus/ maksusopimus muuttuu kokopäivähoidoksi/ hoitopaikka irtisanotaan. Vanhat lomakkeet em. asioissa poistuvat käytöstä. Uusi lomake löytyy Nokian kaupungin internetsivuilta.
http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/kasvatus_ja_opetus/varhaiskasvatus/lomakkeet/

Muutoksena aiempaan pitää myös siinä tapauksessa täyttää ja allekirjoittaa lomake, jos palveluntarve muuttuu kokopäivähoidoksi. Aiemmin on riittänyt pelkkä ilmoitus päivähoitoryhmään tai suoraan Juhalle.