Toiminta-ajatus

 

Tottijärven päiväkoti toimii osana Nokian kaupungin sivistyspalvelujen varhaiskasvatusta.

Tarjoamme laadukkaita päivähoitopalveluja asiakaslähtöisesti perheen tarpeet huomioiden ja lasten yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Päiväkotimme toiminta on jakautunut kolmeen samassa pihapiirissä toimivaan ryhmään: Tuulihattuihin (alle 3 v. lapset), Vilttitossuihin (3-5 v.) ja Heinähattuihin (esiopetusryhmä).  Sarkolassa toimii lisäksi Hipsuvarpaiden päivähoitoryhmä Vahalahden koulun yhteydessä.

Ryhmissä toteutamme monipuolista toimintaa käyttäen lapsille ominaisia oppimistapoja kuten leikkiä, liikkumista, tutkimista ja taiteellista kokemista ja ilmaisua.

 

Jokainen lapsi on ainutlaatuinen. Lapsi on avoin, välitön ja utelias. Lapset tarvitsevat ympärilleen turvallisen kasvuympäristön ja välittäviä aikuisia, jotka antavat heille aikaa, rajoja ja rakkautta.

Me haluamme antaa lapselle turvallisen, tasapainoisen ja luotettavan ympäristön kasvaa, kehittyä, oppia ja toimia omana itsenään.

Nokian kaupungin internetsivuilta löydät laajemmin tietoa päivähoitopalveluista (esim. päivähoitohakemus ja päivähoitomaksun määrittely).