Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen.

Tätä lakia sovelletaan kunnan, kuntayhtymän sekä muun palvelujen tuottajan järjestämään varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaisuudessaan kolmitasoinen. Se koostuu valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatussuunnitelmista sekä lasten varhaiskasvatussuunnitelmista. Nokian kaupungin tarjoamaa varhaiskasvatusta ohjaa Nokian kaupungin oma varhaiskasvatussuunnitelma (2017).

Varhaiskasvatusyksiköissä laaditaan vuosittain yksikkökohtainen toimintasuunnitelma, johon kirjataan yksikössä tapahtuvan toiminnan suunnitelma, toiminnan kehittämistavoitteet arvioinnin pohjalta sekä käytännön toiminpiteet kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaikille Nokian kaupungin varhaiskasvatuksessa oleville lapsille laaditaan yhdessä vanhempien kanssa lapsen varhaiskasvatussuunnitelma eli vasu. Suunnitelmaan kirjataan yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi.

Nokian kaupungin uudistetun varhaiskasvatussunnitelman voit lukea kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilta.